Binder
Binder

Kauçuk Granül Bağlayıcısı: Tek komponentli nem ile kürleşebilen poliüretan bazlı bir bağlayıcıdır. Granüllerin yüksek verimle birbirine bağlanması için kullanılmaktadır. SBR veya EPDM granülleri %20 oranında binder ile karıştırılıp uygulama yapılmaktadır. Kürleşme süresi yaklaşık 15 saattir. Her 10 kg EPDM granül yada SBR granül için 2 kg binder kullanılmalıdır. Aynca, yapıştırıcı ve izolasyon amaçlı astar olarakta kullanılabilir.